RSS Feed

ES CREA LA TAULA PER L'OCUPACIÓ

Amb la finalitat d’ajudar al col·lectiu d’aturats del baix Penedès a portar en davant els seus projectes hem creat a Vendrell la taula de diàleg per l’ocupació

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/856/es/crea/taula/dialeg/fomentar/ocupacio/al/vendrell

#taulaperlocupació #elvendrell

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts