RSS Feed

Fundació Pinnae

El col.lectiu d'Aturats del Baix Penedès està enllestint un conveni de collaboració amb la Fundació Pinnae i el seu Programa GENERA com a entitat prescriptora.


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts