RSS Feed

EL Col•lectiu d’aturats del Baix Penedès es reuneix amb el Sr. Xavier Borrell Martí, Director de CEP

“Aquesta reunió ha estat una primera pressa de contacte a on s’ha posat de manifest la disposició per part de ambdues entitats de formalitzar una continuïtat. "

Els representants del Col·lectiu d'Aturats del Baix Penedès en primer lloc van fer la presentació de l’entitat, i dels projectes que inicien o desenvolupen actualment.

Per part del Director de CEPTA el Sr. Xavier Borrell Martí, en un clima de total cordialitat, va incidir en aquells punts de confluència, en els que la CEPTA podría tenir un paper significatiu als plantejaments del Col.lectiu .

El Col.lectiu va avançar per la seva part la necessitat de treballar amb l’objectiu final de creat una xarxa, que multiplicaria els esforços individuals de les organitzacions que hi formessin part i que tinguin releváncia en la pressa de decisions i la possible solució al greu problema de l’atur que es pateix al Baix Penedès.

#CEPTA #TARRAGONA

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
No hay tags aún.
Follow Us

© 2023 by Man vs. Nature. Proudly created with Wix.com