RSS Feed

Reunió del Col.lectiu d’Aturats del Baix Penedès amb diverses entitats de Catalunya a Sant Cugat del


Els representants de les entitats d’aturats de Sant Cugat, L’Hospitalet de llobregat, Santa Coloma, la Federació d’entitats Codema 45 i el Col.lectiu d’aturats del Baix Penedès, es reuneixen per tal de desenvolupar programes comuns d’actuació

Un dels punts acordats tracta de la refundació i potenciació de la Federació d’entitats Codema45. Aquesta Federació, d’àmbit estatal, creada des de Catalunya, compta amb l’Adhesió de diferents entitats a nivell nacional. El conjunt d’Associats que aquesta agrupació representa a dia d’avui passa dels 2000 membres.

Codema45, será l’eina utilitzada per tal de canalitzar i transmetre les necessitats d’un sector que es sent completament abandonat per part de les administracions. Fins el punt de que els mateixos aturats des de fa anys han tingut que organitzar-se al marge


.


Volen aconseguir davant de les diferents Administracions al més alt nivell,ser com a representants i únic interlocutor vàlid dels aturats.

Per portar.ho a terme es constituiran en grup de pressió positiva. Registrant.se com a lobby .

Codema45, el Col.lectiu d’Aturats del Baix Penedès i la resta d’entitats presents en aquesta primera reunió de Sant Cugat, convidaran a participar de la Federació a la resta d’entitats que treballen per l’auto-ocupació, desenvolupament de projectes i integració laboral.

Tanmateix Els representants de Sant Cugat, l’Associació Weis People , van procedir a la seva presentació com entitat de nova creació, davant dels convocats.

#santcugat #codema45

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
No hay tags aún.
Follow Us

© 2023 by Man vs. Nature. Proudly created with Wix.com