RSS Feed

Reunió amb la Taula Comunitaria

Reunió amb la Taula Comunitaria: La taula comunitària del Vendrell és un punt de trobada d’associacions i persones per crear vincles i promoure noves iniciatives que permetin l’intercanvi entre generacions i el coneixement de les diferents cultures que hi ha al Vendrell. És un punt de trobada viu i dinàmic en el què, depenent dels projectes i iniciatives, se sumen noves entitats i persones que volen participar de les activitats que es van generant.

La taula va néixer fa dos anys des de Serveis Socials i l’Associació CEPS Projectes Socials. Mica en mica s’ha anat consolidant com a espai col·laboratiu que permet sobretot un treball en xarxa, de manera que les mateixes entitats que hi participen, paral·lelament, gràcies a la taula comunitària, han endegat nous projectes

#taulacomunitaria #ELVENDRELL

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
No hay tags aún.
Follow Us

© 2023 by Man vs. Nature. Proudly created with Wix.com