RSS Feed

Designació de la Delegació a Catalunya de la Plataforma contra la Discriminació per edat.

El Col.lectiu d'Aturats del Baix Penedès ha estat designat com a Delegació Permanent a Catalunya de la Plataforma contra la discriminació per l'edat.

Aquesta plataforma va fer el propassat

28 de març de 2018, un acte convocat enfront de l'escalinata del Congrés dels Diputats,a on es va donar lectura a una Carta oberta a tots els diputats, fent-se a continuació l'inscripció de la mateixa en el Registre del Congrés. La carta va ser signada i lliurada per Juan Antonio Herrero, president de la Plataforma Cívica contra la Discriminació per Edat, Esteban Ibarra, vicepresident, i Encarna Sánchez Sierra, membre del Col.lectiu d'Aturats del Baix Penedès i en representanció de les organitzacions de la Plataforma.

#plataformacontraladiscriminacionporedad #madrid

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
No hay tags aún.
Follow Us

© 2023 by Man vs. Nature. Proudly created with Wix.com