RSS Feed

el S.E.PE perd una demanda.

El Jutjat de lo Social 1 de Tarragona a donat senténcia estimatória a la demanda efectuada per un membre del Col.lectiu d'Aturats el Novembre de 2017 sobre resolució del dia 18/9/2017 del SEPE sobre exclusió de participació en el programa RAI per la no renovació de la demanda de treball en forma y data establerta.

Aquesta resolució estableix un precedent. A dia d'avui aquesta senténcia es troba en recurs de suplicació.

#tribunals #SEPE #TARRAGONA

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
No hay tags aún.
Follow Us

© 2023 by Man vs. Nature. Proudly created with Wix.com