RSS Feed

Un any més al "Fondo del Mata"

Un any més i grácies a l'encertada direcció d'en Mohammed Kounno , l'atenció i l'esforç diaris dedicats a una terra complicada han resultat positius. L''espai que l'Ajuntament del Vendrell va cedir en el seu dia a membres del Col.lectiu d'aturats del Baix Penedés en situació de precari per desenvolupar 10 petits horts per l'autoconsum, dona els seus fruits.

#fondodelmata #ajuntamentdelvendrell #autoconsum

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
No hay tags aún.
Follow Us

© 2023 by Man vs. Nature. Proudly created with Wix.com